مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا همواره از اغاز تاسیس خویش به دلیل نوع کار تخصصی خود، بر استفاده از نیروهای متخصص و نیمه موظف اصرار داشته است. با این حال همواره در کنار این نیروها، حضور نیروهای داوطلب مشتاق، متعهد و حرفه ای یکی نقاط اتکای مؤسسه است. اکنون نیز به کارگیری و سرمایه گذاری بر روی نیروهای داوطلب در بخش های مناسب و مورد نیاز یکی از سیاست های مؤسسه است. از این رو یاریگرانی که تمایل به همراهی مؤسسه به این شیوه دارند می توانند با پر کردن فرم زیر و یا فایل وورد فرم کامل داوطلبی و ارسال آن برای مؤسسه، علاقه خود را برای همکاری با ما اعلام دارند. همکاران ما در اسرع وقت با آنها تماس گرفته و شرایط را جهت همکاری آنان با موسسه بررسی خواهند نمود.

 

 

Skip to content