گفتار درمانی

معرفی کارگروه گفتار درمانی
در مؤسسه یاریگران کار پویا، از سال 95 به خاطر شرایط خاص کودکان، ( دوزبانه بودن) و عدم قرارگیری کافی آنها در معرض زبان فارسی و قالب بودن زبان مادری خود آنها، بنا به پیشنهاد واحدهای روانشناسی و مددکاری به مدیریت موسسه و پذیرش مدیریت، بخش گفتار درمانی به عنوان یکی از زیر مجموعه های تیم پیشگیری و درمان مشکلات و اختلال یادگیری و برای همکاری با دیگر واحدها تاسیس شد.
هرساله در شروع سال تحصیلی جدید از طرف بخش‌های مختلف کودکان به این بخش ارجاع داده میشوند و بعد از ارزیابی های تخصصی تعدادی از این کودکان بر حسب اولویت انتخاب میشوند. تعداد محدود به علت ساعات کم حضور گفتاردرمانگر در مؤسسه است.
اولویت انتخاب بر حسب سن، شدت مشکل و پاسخ‌دهی کودک به روشهای درمان نیست. پس از ارزیابی اولیه و تشخیص کودکانی که نیازمند گفتاردرمانی تشخیص داده میشوند، به صورت هفتگی دربرنامه گفتار درمانی قرار گرفته و با آنها کار میشود.
مدت زمان هر جلسه برای هر کودک 30 الی 40 دقیقه است.
برای هر کودک بر حسب نوع مشکل ( اختلال تلفظ اختلال زبانی، لکنت زبان و …) برنامه خاص خودش طراحی و اجرا میشود. هر جلسه تمرینات جلسه قبل مرور شده و در صورتی که کودک به خوبی آموزش داده شده باشد، تمرینات جدیدتر و با سطح بالاتر شروع شده و ادامه می یابد.
عملکرد: از آنجایی که تمرینات گفتاردرمانی نیازمند تمرینهای روزانه خصوصا در منزل میباشد، و شرایط خاص کودکان این مرکز که اغلب از سمت خانواده‌ها درباره برنامه آموزشی آنها میشود میزان آموزش فقط در سطح کلینیک و فضای آموزشی است. در نتیجه برنامه هایی تدوین میشود برای این بچه ها که کارامد باشد و با توجه به زمان کوتاه کار شدن با بچه ها نتیجه بخش باشد.
شرط خروج کودک از برنامه گفتاردرمانی، این است که مشکل کودک که به خاطر آن وارد گفتاردرمانی شده است، به شکل کامل یا تا اندازه ای رفع شده باشد و توانایی های گفتار و زبان کودک پاسخگوی نیازهای آموزشی، اجتماعی و ارتباطی‌اش باشد.