مقالات

ایجاد فضای ایمن برای کودکان نیازمند رسیدگی فوری

ایجاد فضای ایمن در مدرسه برای همه کودکان ضروری است به خصوص برای کودکان نيازمند رسیدگی فوری. ایجاد فضا و

نگاه کلیشه‌ای به کودکان کار در فیلم‌ها

نگاهی کلیشه‌ای به کودکان کار در فیلم‌‌ها از جمله فیلم‌ها بسیار دیده می‌شود. نگاهی که با شرایط کودکان کار متفاوت

زندانی به نام آبرو برای زنان

به مناسبت ۸ مارس، روز زن  نسترن فرخه: «من الان پنهانی از خانواده زندگی می‌کنم؛ چون می‌گفتند با طلاقم آبروی آنها

به مناسبت روز جهانی بدون تبعیض

تبعیض آموزشی کم‌تر با ایجاد عدالت بیشتر در امر آموزش اعلامیه حقوق کودکان سازمان ملل متحد، کودکان را در برابر

موسیقی و کنترل هیجانات کودکان

اینجا سکوت هم معنی پیدا کرده‌است. به کارگاه که وارد شوی، تک تک بچه‌ها با انرژی و جدیتی سرشار از