معرفی کارگروه مهارتهای حرکتی

حرکت یکی از اولین و ساده ترین فعالیت های آموزشی است

تقویت مهارتهای حرکتی کودکان به ویژه برای کودکانی در شرایط آسیب به آنها اجازه میدهد تا استقلال بیشتری داشته و رشد آموزشی و ذهنی آنها نیز تسریع شود. از این رو کارگروه مهارتهای حرکتی به عنوان یک بخش زیر گروه آموزش، فعالیت مستمر و مدونی را در سال تحصیلی گذشته برای کودکان تحت پوشش مؤسسه اجرایی نمود که شامل موارد زیر است: 
o تمام کودکان مؤسسه در بدو ورود به مؤسسه به صورت کلی مورد ارزیابی‌های حرکتی قرار گرفتند. 
o در برخی موارد برررسی مشکلات حرکتی دانش‌آموزان با مشورت مسئول بخش روان‌شناسی انجام پذیرفت. 
o کودکانی که بنا بر ارزیابی‌های اولیه نیاز به تمرینات انفرادی میداشتند، به طور فردی در ساعاتی مشخص با مربی مهارت‌های حرکتی، تمرینات تخصصی و مورد نیازشان را انجام دادند

 به طور کلی فعالیت‌های اتاق مهارت‌های حرکتی شامل موارد زیر بود: کار بر روی مهارت‌های حرکتی درشت و کار بر روی  مهارت های حرکتی ظریف. مهارت حرکتی درشت به حرکت کل بدن و فعالیت های عضلات بزرگ( عضلات نگه دارنده ی اصلی بدن ) جهت انجام فعالیت های روزمره مثل: ایستادن، راه رفتن، دویدن، پریدن،صاف نشستن پشت میز، لباس پوشیدن( بتواند در حالت ایستاده بدون افتادن شلوار بپوشد)، سوار و پیاده شدن از ماشین غذا خوردن، بازی کردن( بالا رفتن)، همچنین مهرت های هماهنگ کننده حرکات دست و چشم توپ بازی( پرتاب و دریافت و ضربه زدن) دریافت تمرینات ترکیبی و ایستگاهی شامل می شود.

بدون نداشتن مهارت های حرکتی درشت کودک در بسیاری از کارها روزمره مثل غذا خوردن، جابه جا کردن اسباب بازی ها و دستشویی رفتن با مشکل روبه رو خواهد شد.  که این آموزشها طی سه روز در هفته انجام شد

.o در دو روز از هفته، آموزش تئوری و عملی در مقطع سنی پیش دبستان- اول – دوم دبستان – سوم دبستان – چهارم  و پنجم دبستان هر کدام به صورت جداگانه اجرا شد. این آموزشها مربوط به تکنیکها و تاثیر گذاری درست ورزش کردن و آموزش داشتن اخلاق ورزشی و تاثیرات آن جهت موفقیت و کسب احترام میباشد. 
o یکی دیگر از آموزش های تئوری انجام پرسش و پاسخ در مبحثهای ورزشی مربوطه است و توضیح و توجیه تأثیرات مثبت ورزش کردن در سلامت جسم و روح انسان. در آموزش عملی تمرین و رفع اشکال حرکات ظریف و درشت به صورت گروهی و انفرادی در قالب بازی صورت گرفت. 
o روز سوم به آموزش و تمرین دفاع شخصی و آمادگی جسمانی در سالن و رفع اشکال از بچه‌ها اختصاص یافت. بدین شکل که درابتدا تمریناتی مانند پروانه– قیچی- جامپینگ- حرکات کششی- تمرینات ایستگاهی و ترکیبی که برای حفظ تعادل و هماهنگی پا و چشم و دست و پا، حرکات اصلاحی مناسب می باشد انجام میگرفت. در حین تمرین و آموزش از افرادی که در انجام تمرینات اشکال دارند رفع اشکال میشدند و بعد از پایان آموزش و کمی استراحت به تمرینات دفاع شخصی پرداخته می‌شد.
o ارزیابی روند بازیابی و تقویت مهارت‌های حرکتی کودکان در بازه‌های زمانی سه ماهه و شش ماهه جزو روندهای ثابت کارگروه مهارت‌های حرکتی مؤسسه بود که طبق چکلیست تخصصی ارزیابی مهارت‌های حرکتی که جزو مستندات سند ایزوی مؤسسه است انجام می‌پذیرفت. 
o فرمتهای گزارشنویسی در بازیهای حرکتی –حرکات اصلاحی و ورزش بدین شرح است: 
– ارزیابی حرکتی ۳ یا ۶ ماهه
– ورزش دفاع شخصی و آمادگی جسمانی هر هفته روز دوشنبه 
-کیس وُرک‌ها هرهفته روزهای شنبه و چهار شنبه.