معرفی واحد آموزش

معرفی واحد آموزش
مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، بر این باور است که اگر جامعه بخواهد افرادی دارای قدرت تفکر و اراده داشته باشد، باید فضا و بستری سالم و غنی را در جهت رشد و پرورش کودکانش فراهم آورد و علاوه بر برنامه‌های آموزشی، مهارت‌های فردی و اجتماعی کودکان را پرورش داد.
بخش آموزش یکی از واحد های فعال در مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا است.گروه هدف واحد آموزش، کودکان در معرض آسیبِ دارای اختلال یادگیری یا مشکلات یادگیری اند که بین 6 تا 12 سال دارند.
فقر محیطی، مهاجرت، بیسوادی والدین، آسیب‌های مختلف اجتماعی، داشتن ساعات طولانی کاری و تجربه‌ی کار در محیط‌های نامناسب چون خیابان و کارگاه‌ها از عواملی‌اند که فرآیند یادگیری را برای این کودکان در سال‌های طلایی آموزشی‌شان سخت و دشوار می‌کند. اهداف آموزشی مؤسسه با توجه به این عوامل تدوین شده است.
اهداف بخش آموزش:
1. کاهش نابرابری و شکاف آموزشی برای کودکان دارای اختلالات یادگیری و مشکلات یادگیری 6 تا 12 سال،
2. غنی‌سازی آموزش به کودکان با تمرکز بر محیط یادگیری و تلاش برای نزدیک کردن این فضا به محیط خانه و خانواده،
3. تطبیق محتوای برنامه‌ی درسی و روش آموزشی مؤسسه با شرایط ویژه‌ی یادگیری کودکان کار و خیابان،
4. هماهنگی واحد آموزش با واحد روان‌شناسی تربیتی در راستای کمک به کاهش مشکلات یادگیری.
مؤسسه، کودکان دارای اختلال یادگیری و مشکلات یادگیری را در دو سطح پیش‌دبستان و دبستان، می‌پذیرد و تحت پوشش قرار می‌دهد.
پیش‌دبستان:
پیش‌دبستان شامل گروه‌سنی 6 سال به بالا است. در پیش‌دبستان، کودکان بیش‌ترین وقت خود را صرف بازی-های دسته‌جمعی و فردی، انجام حرکات گروهی به همراه شعرخوانی، انجام فعالیت‌های هنری و شنیدن داستان و افسانه، بلند‌خوانی به همراه آموزگار می کنند. تقویت حواس و پرورش مهارت‌ها، اساس آموزش در دوره‌ی پیش‌دبستان مؤسسه یاریگران کودکان کار پویاست.
برنامه‌ی درسی در این سطح آموزشی، مبتنی بر روند روزانه‌ای ترتیب داده شده است که فعالیت های درسی را به دو دسته‌ی درون‌گرا و برون‌گرا تقسیم می‌کند. کودکان پیش‌دبستان با صرف صبحانه‌ی دسته‌جمعی و شستن دهان و دندان و‌ بازخوانی ترانه‌ها و شعر‌های فصلی و مناسبتی روز خود را آغاز می‌کنند. در طول روز، ساعتی به صرف دو میان وعده، صرف ناهار و بازی در حیاط مؤسسه اختصاص دارد.
دبستان:
در سطح دبستان مؤسسه، پایه‌ی اول تا پنجم ابتدایی تشکیل شده است. تقویت مهارت‌های حرکتی ـ اجتماعی و شناختی اساس تدوین برنامه‌های درسی قرار گرفته است. هنر و ادبیات به عنوان دو ابزار کارآمد و مؤثر در آموزش غیرمستقیم، مورد توجه کادر آموزشی مؤسسه قرار گرفته‌اند. از آنجاکه حرکت اساس یادگیری و شناخت است، در آموزش سطح دبستان مؤسسه به پرروش مهارت‌های حرکتی کودکان (حرکات درشت و ظریف ) و ارزیابی آن توجه ویژه‌ای می‌شود.
هر ماه آموزگاران گزارش‌هایی از وضعیت درسی و تربیتی کودکان تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها در جلسات ماهیانه که با حضور سرپرست آموزش، مددکار اجتماعی و روان شناس برگزار می‌گردد، بررسی می‌شود. مبتنی بر این گزارش‌ها، وضعیت آموزشی و درسی هر کودک به صورت ماهیانه بررسی و در صورت نیاز به بخش روان‌شناسی ارجاع داده می‌شوند.
تغییرات رفتاری ناگهانی کودک سر کلاس درس، موارد پزشکی و درمانی که نیاز به پیگیری و ارجاع داشته باشند و مواردی که مرتبط با وضعیت خانواده‌ی کودک است و ازسوی خود او با آموزگار در میان گذاشته شود، به واحد مددکار اجتماعی ارجاع داده می‌شود.