طرح های در دست اجرا

موسسه یاریگران کودکان کار پویا، همراه تعاملی پویا با محیطی و فضایی که در آن مشغول به ارائه خدمت است، بر قرار کرده است. از این رو مؤسسه در هر دوره کاری بر حسب نیاز سنجی­های به روز شده محیطی و میدانی، طرح­­های توسعه­ای نوینی را در راستای خدمت­رسانی بهتر و کیفی­تر برای جامعۀ هدف خود در نظر می­گیرد. 

ضرورت، اهداف و نیازهای انسانی و مالی طرح توسط نیروهای متخصص شناسایی شده و برای اجرایی شدن و تامین مالی و انسانی نیازهای آن مورد پیگیری قرار می­گیرند. از این رو موسسه طرح­های توسعه­ای خود در سال تحصیلی 98-99 را در اختیار مخاطبان خود قرار می­دهد تا افراد حقیقی یا حقوقی که علاقمند به مشارکت در طرح­های هستند، با جزئیات آنها بیشتر آشنا شده و برای همکاری بیشتر مذاکرات خود را با مؤسسه آغاز نمایند.