روابط عمومی

 

معرفی واحد روابط عمومی

مدیریت ارتباطات موسسه‌ی یاریگران کودکان کار پویا در قالب واحد روابط عمومی تلاش می‌کند تا با تدوین استراتژی و ساختار مناسب، روابط نزدیکی را با جامعه و دولت برای دستیابی به اهداف مورد نظر مؤسسه در جهت جذب منابع مالی و انسانی و گفتمان با آنها در ارتباط با حقوق کودکان در معرض آسیب ایجاد نماید. واحد روابط عمومی بدینگونه به گسترش کانال‌های ارتباطی بین سازمان‌ها و ذینفعان پرداخته  و بر آن است تا به پذیرش عمومی برای آنچه که مؤسسه یاریگران به عنوان مأموریت خودش تعریف کرده است، دست یابد. روابط عمومی می‌کوشد تا منافع مؤسسه را در روابط درون سازمانی و برون سازمانی حفظ و تضمین کند. در راستای تحقق این اهداف واحد روابط عمومی به چهار کارگروه اصلی تقسیم شده است:

1- رسانه

2- رویداد

3- ارتباطات مالی

4- ارتباطات غیر مالی

 

 

شرح وظایف هر کدام از کارگروه‌ها چنین است:

کارگروه رسانه:

1- تولید محتوای نوشتاری و چند رسانه‌ای و آرشیو سازی آنها

2- به روز رسانی سایت و شبکه های اجتماعی مؤسسه

3-  ‌ ارتباط با رسانه‌ها  و فعالین مرتبط با آن

4– بررسی و تهیه آرشیو فرم های نظرسنجی مربوط به ‌ بازخورد ذینفعان و مخاطبان که از طریق شبکه های اجتماعی و سایت موسسه اعلان نظر می کنند.

کارگروه رویدادها:

1- برگزاری رویدادهای علمی، مالی، ترویجی مرتبط با فعالیت موسسه 

2- تهیه اقلام تبلیغاتی موسسه

6- برگزاری رویدادهای داخلی موسسه همچون اردوها و جشن‌های کودکان در همراهی با واحدهای دیگر مؤسسه

 

کارگروه ارتباطات مالی:

1- ارائه طرح های مسئولیت اجتماعی به نهادهای مالی

2- ارائه طرحهای اسپانسرشیپ به نهادهای مالی

3- جذب یاریگران مالی و ارتباط با آنها (‌ خیرین مستمر داخلی و خارجی،‌ خیرین غیر مستمر داخلی و خارجی)

4- برگزاری کمپین های مالی مجازی

5- نوشتن طرح ها و پروپوزالها و گزارشهای مالی  و عملکردی مؤسسه و ارائه آنها به نهادها و سازمانها

6- تهیه گزارشهای مستمر مالی و عملکردی از واحدها و ارسال آنها برای یاریگرا

7- تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی نیازهای نقدی و غیرنقدی موسسه

کارگروه ارتباطات غیر مالی:

1- ارتباط با نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با فعالیت موسسه برای انجام فعالیت مشترک ‌(‌یونیسف،‌ بهزیستی، شبکه یاری، شهرداری …)

2-جذب و آموزش داوطلبین و ارتباط با آنها