مقاله

بومی سازی برنامه درسی براساس آموزش وپرورش غیر متمرکز

در مرحله نخست سوالی که درذهن مخاطب ایجاد می شود این است که بومی سازی در اجرای برنامه درسی چه ویژگی ها و چهارچوب هایی دارد و منظور از آموزش و پرورش غیر متمرکز چیست؟در بُعد کلان ساختار اجرایی آموزش و پرورش هر کشور به دو دسته ی متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می شود.در تقسیم بندی متمرکز وظیفه ی آموزش و پرورش بازتاب سیاست های وراهبردهای حکومت درزمینه ی آموزش است.سیستم و برنامه های آموزش و پرورش به صورت یک کل از شمال تا جنوب کشور اجرا می شوند . وزارتخانه ی آموزش و پرورش بر اجرای هر چه بهتراین یکسان سازی نظارت دارد.تعیین استراتژی ها ،اهداف و رویکردها برعهده وزارت خانه ی آموزش و پرورش است.برنامه های درسی تحت عنوان کتاب های یکسان در دست معلمان و دانش آموزان قرار می گیرد.سیستم های ارزشیابی و ارزیابی از قبل طراحی شده اند.در تقسیم بندی غیر متمرکز برنامه های درسی با مشارکت دانش آموزان ، معلمان،مدیران،والدین،ریش سفیدان یا معتمدان اجتماعی (بسته به موقعیت جغرافیایی)تدوین می شود .معلمان ، مدیران مدارس و والدین به عنوان دست اندر کاران آموزش برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها در کنار دانش آموزان هستند.سلسله مراتب قدرت دایره ای است . در مرکزیت آن دایره برنامه درسی قرار دارد .ویژگی های فرهنگی ،آب و هوایی در طراحی برنامه درسی حائز اهمیت است .برنامه درسی هر اقلیم جغرافیایی متناسب با نیازو علاقه فراگیران اجرا می شود.فرآیند ارزیابی از فراگیران، معلمان ،فضای مدرسه،محتوای برنامه درسی و … یکسان و از پیش تعیین شده نیست .همکاری تمام افراد از والدین تا دانش آموزان و دست اندر کاران آموزش موجب حرکت هر چه بهتر سیستم می شود.دربومی سازی توجه به چارچوب های فرهنگی و ارزشی ،منابع وامکانات مواردی هستند که بایددر نظر گرفته شوند.آموزش و پرورش بومی شده مبتنی بر سیستم غیر متمرکز چراغ راه آینده برای دستیابی به توسعه است.پویایی جامعه و رشد و پرورش فردی به آموزش و پرورش هر جامعه باز می گردد.یکی از مسئولیت های آموزش و پرورش دستیابی به توسعه فردی و اجتماعی است.از مهم ترین مواردی که در عدالت آموزشی به آن اشاره می شود در نظر گرفتن فراگیران و دست اندر کاران آموزش برای تعیین محتوای آموزشی است.طراحی برنامه درسی از طریق خرد جمعی و تعامل ناظر بر این نیست که تمام امکانات باید در مدرسه فراهم باشد .در پایان می توان عنوان کرد آموزش و پرورش بومی شده در ساختار آموزش و پرورش غیر متمرکز قدم های کوچکی است برای تمرین دموکراسی در چارچوب کلاس درس و مدرس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *