اخبار

مراسم روز جهانی منع کار کودک

مراسم روز جهانی منع کار کودک توسط مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا در پارک بهاران با حضور دانش‌آموزان برگزار شد.

جشن سده در موسسه

کودکان در جشن سده با دستان کوچک و ذهن‌های خلاق خود هر کدام شکلی ساختند و روایت‌های شاهنامه از جنگ

کارگاه معلم ها

موسسه یاری گران کودکان کار پویا، برای شروع پیوست مفاهیم آموزشی همچون علوم، ریاضی و سایر مفاهیم درسی کودکان با

در مواجهه با کودکان کار چه کنیم؟

کودکان کار دیدن کودکی کوتاه قامت که با سختی از یک سطل زباله آویزان شده و زباله ها را می

زمان به وقتِ مهرماه پُر امید

( بازتاب اولین روز مهر در موسسه یاریگران کودکان کار پویا در پایگاه خبری “عصر ایران” ) “جایی در کوچه