مقالات

بومی سازی برنامه درسی براساس آموزش وپرورش غیر متمرکز

در مرحله نخست سوالی که درذهن مخاطب ایجاد می شود این است که بومی سازی در اجرای برنامه درسی چه

استرس مدرسه

استرس مدرسه استرس مدرسه می تواند هر روزه و در طول زمان اتفاق بیافتد و باعث تشدید ناراحتی های روان

تروما کودک

عنوان : در باره ترومای کودک – بخش اول: واقعه تروماتیک چیست؟ نویسنده : افشین زمانی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی