مقالات

کمک به کودکان برای درک و مدیریت کردن خشم

کمک به کودکان برای درک و مدیریت کردن خشم نویسنده: مهرنوش نرسی، کارشناس ارشد رواشناسی بچه‌ها برای درک خشم باید

خشم چیست

قسمت اول خشم چیست؟ نویسنده: مهرنوش نرسی، کارشناس ارشد رواشناسی خشم یکی از قوی ترین هیجاناتی است که اغلب منجربه

اختلال تولید

اختلال تولید(Articulation) از آنجا که تعدای از کودکان موسسه یاریگران پویا دارای اختلال تولیدی و تلفظ هستند (با اختلالات همراه

اثرات رویارویی با رخدادهای آسیب‌زا بر کودکان

اثرات رویارویی با رخدادهای آسیب‌زا بر کودکان (بخش سوم) دوره حاد پس از آسیب در آخرین بخش از این سلسله

اثرات رویارویی با رخدادهای آسیب‌زا بر کودکان (بخش دوم)

همان‌طور که در یادداشت بخش نخست اشاره شد، جنگ و گریز واکنش‌های نجات‌بخش سیستم عصبی ما هستند که باعث می‌شوند