مقالات

لکنت

  لکنت اختلالی است که در آن جریان طبیعی گفتار به وسیله وقفه‌هایی به صورت غیر ارادی مختل می‌شود؛ این

قابلیت افزایی

قابلیت ، مفهومی ورای مهارت است و قدرت کنترل جریانات زندگی با استفاده از مهارت های کسب شده تعریف می

تقویت توجه و تمرکز

تقویت توجه و تمرکز یکی از بیشترین مشکلاتی که بچه های پیش از دبستان و والدین یا مربیان با آن

Anxiety, resilience, vulnerable groups and coronary heart disease

اضطراب، تاب‌آوری، گروه‌های در معرض آسیب و کرونا

با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا، سوالات زیادی در مورد تنش،  اضطراب و راهکارهای مدیریت آن برای همه ما

مددکاری و اورژانس‌های اجتماعی

مددکاری و اورژانس‌های اجتماعی

مددکاری و اورژانس‌های اجتماعی یکی از آسیب هایی که در جامعه وجود دارد، بی تفاوتی اجتماعی است. هر یک از