معرفی کارگروه مهارتهای حرکتی

معرفی کارگروه مهارتهای حرکتی

ورزش‌درمانی(حرکتدرمانی) برعملکرد بدن در سطح کارایی بالا تمرکز دارد. این امر برای کمک به عملکرد مطلوب تمام بخش‌های بدن در کنار پیشگیری از آسیب‌دیدگی، درد و تحلیل بدن مهم است. ورزش‌درمانی می‌تواند به بهبود یا انعطاف‌پذیری، قدرت، استقامت و وضعیت قرارگیری بدن کمک کرده وممکن است بر انتخاب گروه‌های عضلانی و یا کل بدن تمرکز کند. ورزش و روش‌های درمانی را می‌توان جهت افزایش تاثیر درمان همراه با هم استفاده کرد. تمرین‌های تقویتی، ورزش‌های هوازی وکششی ممکن است تشکیل دهنده‌ی یک برنامه‌ی ورزشی برای کل بدن باشند. تقویت مهارتهای حرکتی کودکان به ویژه برای کودکانی در شرایط آسیب به آنها اجازه میدهد تا استقلال بیشتری داشته و رشد آموزشی و ذهنی آنها نیز تسریع شود. از این رو کارگروه مهارتهای حرکتی به عنوان یک بخش زیر گروه آموزش، فعالیت مستمر و مدونی را در سال تحصیلی گذشته برای کودکان تحت پوشش مؤسسه اجرایی نمود که شامل موارد زیر است:
o تمام کودکان مؤسسه در بدو ورود به مؤسسه به صورت کلی مورد ارزیابی‌های حرکتی قرار گرفتند.
o در برخی موارد برررسی مشکلات حرکتی دانش‌آموزان با مشورت مسئول بخش روان‌شناسی انجام پذیرفت.
o کودکانی که بنا بر ارزیابی‌های اولیه نیاز به تمرینات انفرادی میداشتند، به طور فردی در ساعاتی مشخص با مربی مهارت‌های حرکتی، تمرینات تخصصی و مورد نیازشان را انجام دادند.
o به طور کلی فعالیت‌های اتاق مهارت‌های حرکتی شامل موارد زیر بود: کار بر روی مهارت‌های حرکتی درشت و کار بر روی مهارت‌های حرکتی ظریف. مهارت حرکتی درشت به حرکاتی گفته می‌شود که ماهیچه‌های بازو، ران، نیمتنه و پا درگیرمی‌کند. مهارت‌های حرکتی درشت شامل طناب بازی – دویدن – پریدن – راه رفتن روی الگو- تعادل –هماهنگی دست و پا- هماهنگی دست و چشم- هماهنگی پا و چشم- پرتاب و دریافت تمرینات ترکیبی و ایستگاهی است که این آموزشها طی سه روز در هفته انجام شد.

o در دو روز از هفته، آموزش تئوری و عملی در مقطع سنی پیش دبستان- اول – دوم دبستان – سوم دبستان و چهارم هر کدام به صورت جداگانه اجرا شد. این آموزشها مربوط به تکنیکها و تاثیر گذاری درست ورزش کردن و آموزش داشتن اخلاق ورزشی و تاثیرات آن جهت موفقیت و کسب احترام میباشد.
o یکی دیگر از آموزش های تئوری انجام پرسش و پاسخ در مبحثهای ورزشی مربوطه است و توضیح و توجیه تأثیرات مثبت ورزش کردن در سلامت جسم و روح انسان. در آموزش عملی تمرین و رفع اشکال حرکات ظریف و درشت به صورت گروهی و انفرادی در قالب بازی صورت گرفت.
o روز سوم به آموزش و تمرین دفاع شخصی و آمادگی جسمانی در سالن و رفع اشکال از بچهها اختصاص یافت. بدین شکل کهدرابتدا تمریناتی مانند پروانه– قیچی- جامپینگ- حرکات کششی- تمرینات ایستگاهی و ترکیبی که برای حفظ تعادل و هماهنگی پا و چشم و دست و پا مناسب می باشد انجام میگرفت. در حین تمرین و آموزش از افرادی که در انجام تمرینات اشکال دارند رفع اشکال میشدند و بعد از پایان آموزش و کمی استراحت به تمرینات دفاع شخصی پرداخته می‌شد.
o ارزیابی روند بازیابی و تقویت مهارت‌های حرکتی کودکان در بازه‌های زمانی سه ماهه و شش ماهه جزو روندهای ثابت کارگروه مهارت‌های حرکتی مؤسسه بود که طبق چکلیست تخصصی ارزیابی مهارت‌های حرکتی که جزو مستندات سند ایزوی مؤسسه است انجام می‌پذیرفت.
o فرمتهای گزارشنویسی در بازیهای حرکتی –حرکات اصلاحی و ورزش بدین شرح است:
– ارزیابی حرکتی ۳ یا ۶ ماهه
– ورزش دفاع شخصی و آمادگی جسمانی هر هفته روز دوشنبه
-کیس وُرک‌ها هرهفته روزهای شنبه و چهار شنبه